Ondernemingsrecht

Onder het ondernemingsrecht verstaan wij alle civielrechtelijke kwesties waar bedrijven, ondernemers en organisaties mee te maken kunnen krijgen, die niet onder het vastgoedrecht vallen. Daaronder vallen niet enkel vennootschapsrechtzaken en kwesties met betrekking tot stichtingen en verenigingen, maar ook arbeidsrechtzaken, incassozaken, zaken betreffende handelsovereenkomsten en aansprakelijkheidskwesties (claims).