Ondernemingsrecht

Onder het ondernemingsrecht verstaan wij alle civielrechtelijke kwesties waar bedrijven, ondernemers en organisaties mee te maken kunnen krijgen, die niet onder het vastgoedrecht vallen. Daaronder vallen niet enkel vennootschapsrechtzaken en kwesties met betrekking tot stichtingen en verenigingen, maar ook arbeidsrechtzaken, incassozaken, zaken betreffende handelsovereenkomsten en aansprakelijkheidskwesties (claims).

 

Claushof 4
4532 BB Terneuzen

 

+31 (0)115 - 68 33 33

Openingstijden

maandag t/m vrijdag
09.00 - 17.00 uur

Algemene informatie

KvK: 61010154
BTW-nr.: 854163608B01

Derdenrekening: NL36 INGB 00048 141 61
t.n.v. Stichting Beheer Derdengelden Scot Advocaten

Klachten en geschillen
Algemene voorwaarden