Burenrecht

Indien u een geschil hebt met uw buren, kunnen wij u mogelijk verder helpen.

Voorbeelden:

  • U wilt een nieuwe erfafscheiding plaatsen, maar uw buren weigeren hun medewerking hieraan te verlenen
  • Uw buren hebben een deel van hun nieuwe aanbouw op uw erf geplaatst
  • Uw buren wateren af op uw perceel
  • De boom van uw buren staat dermate dicht bij de erfafscheiding dat deze zonlicht tegenhoudt
  • U wilt uw perceel afsluiten, maar uw buren hebben een recht van overpad
  • In uw koopovereenkomst is een recht van overpad opgenomen, maar uw buren weigeren dat recht te respecteren
  • Uw buren vorderen een stuk grond terug dat u als sinds jaar en dag in gebruik hebt.