Nieuws

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst

Hoe voorkomt een werkgever dat een werknemer een concurrentiebeding aantast?

De waarschuwingsplicht van aannemers

Een aannemer kan aansprakelijk zijn voor de gevolgen van fouten in de aan hem verstrekte opdracht.

Proeftijd

Tijdens de proeftijd kunnen zowel werkgever als werknemer op elk moment besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hoe lang mag een proeftijd duren?

 

Claushof 4
4532 BB Terneuzen

 

+31 (0)115 - 68 33 33

Openingstijden

maandag t/m vrijdag
09.00 - 17.00 uur

Algemene informatie

KvK: 61010154
BTW-nr.: 854163608B01

Derdenrekening: NL36 INGB 00048 141 61
t.n.v. Stichting Beheer Derdengelden Scot Advocaten

Klachten en geschillen
Algemene voorwaarden