Verbintenissenrecht

Verbintenissen ontstaan op grond van de wet of een overeenkomst, als gevolg van rechtshandelingen of feitelijk handelen tussen (rechts)personen. Wij behandelen alle verbintenisrechtelijke zaken, zoals:

  • nakomingsvorderingen
  • schadevergoedingsvorderingen
  • ontbinding of vernietiging van een rechtshandeling
  • terugvordering van een betaling