vennootschapsrecht

Onder het vennootschapsrecht vallen de kwesties met betrekking tot vennootschappen. De volgende vennootschappen bestaan:

 • maatschap
 • vennootschap onder firma
 • commanditaire vennootschap
 • besloten vennootschap
 • naamloze vennootschap

De BV en de NV zijn rechtspersonen. Dit deel van het vennootschapsrecht valt dus onder het rechtspersonenrecht. De andere vennootschappen zijn geen rechtspersonen maar zogenaamde personenvennootschappen.

Voorbeelden van vennootschapskwesties die wij behandelen zijn:

 • maatschapsgeschillen
 • oprichting van een vof/cv
 • beëindiging van een vof/cv
 • omzetting van een vof/cv naar BV
 • geschillenregelingen (aandeelhoudersgeschillen)
 • enqueteprocedures