Arbeidsrecht

Wij staan regelmatig werkgevers bij in arbeidsconflicten en we verlenen adviezen en ondersteuning bij de totstandkoming en het beheer van arbeidsrelaties.

Enkele voorbeelden:

  • opstellen en beoordelen van arbeidscontracten
  • wijziging van arbeidsvoorwaarden
  • ontslagprocedures
  • schadevergoeding na eindigen van de arbeidsovereenkomst
  • afvloeiingsregelingen
  • bedrijfsongeval
  • beroepsziekte
  • non-concurrentiebeding
  • loonvorderingen
  • flexibele arbeidsrelaties (oproepcontracten, freelance, etc.)