Rechtspersonenrecht

Tot het rechtspersonenrecht behoren alle juridische kwesties die met rechtspersoonlijkheid te maken hebben. Rechtspersonen zijn limitatief in de wet geregeld. Voorbeelden zijn: de BV, de NV, de stichting en de (formele) vereniging.

Wij behandelen alle zaken met betrekking tot rechtspersonen, waaronder:

 • oprichting van rechtspersonen
 • liquidatie van rechtspersonen
 • omzetting van rechtspersonen
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • toetreding en uittreding van aandeelhouders
 • concernstructuren
 • verkoop en levering van aandelen
 • conflicten tussen aandeelhouders
 • conflicten met betrekking tot de statutair directeur
 • schorsing en ontslag van bestuurders
 • activa/passiva-transacties
 • bedrijfsovernames
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • interne 403-aansprakelijkheid
 • kwestie met betrekking tot de Flex-BV
 

Claushof 4
4532 BB Terneuzen

 

+31 (0)115 - 68 33 33

Openingstijden

maandag t/m vrijdag
09.00 - 17.00 uur

Algemene informatie

KvK: 61010154
BTW-nr.: 854163608B01

Derdenrekening: NL36 INGB 00048 141 61
t.n.v. Stichting Beheer Derdengelden Scot Advocaten

Klachten en geschillen
Algemene voorwaarden