Rechtsbijstandverzekering

SCOTadvocatuur heeft inmiddels jarenlange ervaring opgedaan in de samenwerking met nagenoeg alle Nederlandse verzekeraars in zaken van cliënten met een rechtsbijstandverzekering. Ook indien u verzekerd bent, kunt u uw zaak dus door ons laten behandelen. Wij regelen dat de declaraties die u ontvangt door uw verzekeraar worden vergoed.

Belangrijk is in ieder geval dat u de juiste weg bewandelt en alle noodzakelijke formaliteiten in acht neemt om te voorkomen dat u uw dekking verliest of dat de verzekeraar zich op het standpunt stelt dat uw dekking is komen te vervallen. Wij kunnen u daarover informeren en daarbij zo nodig ook assisteren.

Recht van vrije advocaatkeuze

Als verzekerde hebt u het zogenaamde recht van vrije advocaatkeuze. Dit houdt in dat niet de verzekeraar maar u mag bepalen wie uw zaak behandelt. Verzekeraars hebben daar (nog steeds) moeite mee. Zij hebben liever dat u uw zaak laat behandelen door een eigen jurist dan wel door een advocaat van een (extern) kantoor waarmee doorgaans een voor de verzekeraar gunstige prijsafspraak is gemaakt. U hoeft daar echter niet mee in te stemmen. Rechtsbijstandverzekeraars zijn wettelijk verplicht de kosten van de door u aangewezen advocaat te vergoeden, ook als in de polisvoorwaarden daarover iets anders staat.

Beperkingen

De polisvoorwaarden van uw verzekering kunnen de dekking van uw verzekering in meerdere opzichten beperken. In veel gevallen is de dekking beperkt tot een maximumbedrag. Per verzekering en per verzekeraar kan dat enorm verschillen. Ook zien we geregeld dat bepaalde typen zaken (rechtsgebieden) van de dekking zijn uitgesloten. Bij het innemen van een zaak kunnen wij daar samen met u naar kijken. Daarnaast is het altijd aan te bevelen hierover met uw verzekeraar of verzekeringstussenpersoon contact op te nemen en eventuele vragen te laten beantwoorden.

Ook het recht van vrije advocaatkeuze kent enige beperkingen. Als uitgangspunt geldt dat u pas een eigen advocaat mag kiezen wanneer geprocedeerd moet (gaan) worden. Niet nodig is echter dat het dan gaat over een procedure waarin alleen advocaten mogen optreden. Ook voor procedures bij bijvoorbeeld de kantonrechter geldt het recht van vrije advocaatkeuze.

Verder geldt als beperking dat de verzekeraar slechts gehouden is de kosten te vergoeden voor zover dit redelijk is. Daarbij is dus van belang dat geen onredelijk hoog (uur)tarief wordt gerekend en dat niet onnodig veel tijd of handelingen in rekening worden gebracht.

Meer informatie over het recht van vrije advocaatkeuze vindt u op deze pagina van de website van de Consumentenbond. Uiteraard kunt u eventuele vragen ook aan ons richten. Wij zullen u graag nader informeren.