Huurrecht bedrijfsruimten

Voorbeelden van huurzaken die wij behandelen zijn:

  • opstellen of beoordelen van huurovereenkomsten
  • opstellen of beoordelen van huurkoopovereenkomsten of lease-overeenkomsten
  • beëindiging van huurovereenkomsten
  • ontruiming van verhuurde bedrijfsruimte
  • overname van huurcontracten, indeplaatsstelling
  • geschillen over (wettelijke) huurprijsaanpassing
  • geschillen over ontruimingsbescherming
  • vordering van achterstallige huurpenningen en verbeurde boetes
  • geschillen over het onderhoud van een verhuurde bedrijfsruimte
  • opleveringsgeschillen