Bouwrecht

Voorbeelden van bouwzaken waarin wij van dienst kunnen zijn:

  • bouwgeschillen bij de burgerlijke rechter
  • procedures bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw
  • opstellen en beoordelen van aannemingscontracten en algemene voorwaarden
  • beoordeling van en advisering omtrent rechtsposities van opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers
  • incasso van aanneemsommen en -termijnen
  • advisering omtrent verval- en verjaringstermijnen in bouwzaken
  • beoordeling van meer- en minderwerk