De waarschuwingsplicht van aannemers

Een aannemer kan aansprakelijk zijn voor de gevolgen van fouten in de aan hem verstrekte opdracht.

In het bouwrecht is de opdrachtgever in beginsel zelf verantwoordelijk voor de door hem gemaakte ontwerpkeuzes, voor de door of namens hem gegeven uitvoeringsvoorschriften en voor de kwaliteit en geschiktheid van de van hem afkomstige zaken. De aannemer kan bij het aangaan of het uitvoeren van de aannemingsovereenkomst echter verplicht zijn de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de verstrekte opdracht. Indien de aannemer in een dergelijk geval nalaat te waarschuwen, kan hij daarvoor aansprakelijk worden gehouden.
Per geval dient te worden beoordeeld of een waarschuwingsplicht op de aannemer rust. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de mate van evidentie van de onjuistheid, de betreffende fout of gebrek en de deskundigheid van de aannemer. Ook de bekendheid van de opdrachtgever met het risicovolle karakter van het ontwerp kan meewegen.

De aannemer zal moeten bewijzen aan zijn waarschuwingsplicht te hebben voldaan. Hij doet er dan ook goed aan waarschuwingen aan de opdrachtgever in duidelijke bewoordingen schriftelijk te bevestigen of genotuleerd in een bouwverslag neer te (laten) leggen.

Ilse Vermue

 

Claushof 4
4532 BB Terneuzen

 

+31 (0)115 - 68 33 33

Openingstijden

maandag t/m vrijdag
09.00 - 17.00 uur

Algemene informatie

KvK: 61010154
BTW-nr.: 854163608B01

Derdenrekening: NL36 INGB 00048 141 61
t.n.v. Stichting Beheer Derdengelden Scot Advocaten

Klachten en geschillen
Algemene voorwaarden