Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst

Hoe voorkomt een werkgever dat een werknemer een concurrentiebeding aantast?

Werkgever en werknemer kunnen bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding aangaan. Dat moet schriftelijk en mag in beginsel alleen bij contracten voor onbepaalde tijd. Is sprake van een tijdelijke arbeidsovereenkomst dan is een concurrentiebeding alleen geldig als het noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Die belangen moeten dan uit de arbeidsovereenkomst blijken.
Het concurrentiebeding beperkt de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst in zijn mogelijkheden elders te werken. Die beperking kan inhouden dat de werknemer niet in een bepaalde regio mag werken en/of dat hij gedurende een zekere tijd niet soortgelijk werk mag verrichten.
Indien een concurrentiebeding de werknemer echter in belangrijke mate hindert om bij een ander aan de slag te gaan, kan de rechter bepalen dat de werkgever een vergoeding dient te betalen voor de duur van die hinder. De werknemer kan de rechter ook vragen om het concurrentiebeding ongeldig te verklaren of de werking daarvan te matigen. Die mogelijkheid doet zich voor als hij te zeer wordt benadeeld ten opzichte van de belangen van de werkgever. Dat kan ook het geval zijn bij een onduidelijk beding.  

De werkgever die een beroep doet op het concurrentiebeding wil uiteraard dat dit voor de rechter stand zal houden. Hij doet er dan ook goed aan in de arbeidsovereenkomst de werking van het beding geografisch en in tijd reëel af te bakenen en de verboden werkzaamheden zo concreet mogelijk te formuleren.

Ilse Vermue 

 

Claushof 4
4532 BB Terneuzen

 

+31 (0)115 - 68 33 33

Openingstijden

maandag t/m vrijdag
09.00 - 17.00 uur

Algemene informatie

KvK: 61010154
BTW-nr.: 854163608B01

Derdenrekening: NL36 INGB 00048 141 61
t.n.v. Stichting Beheer Derdengelden Scot Advocaten

Klachten en geschillen
Algemene voorwaarden