Proeftijd

Tijdens de proeftijd kunnen zowel werkgever als werknemer op elk moment besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hoe lang mag een proeftijd duren?

Een proeftijdbeding is alleen geldig als het schriftelijk wordt opgenomen bij het aangaan een arbeidsovereenkomst. Daarbij dient de proeftijd voor de werknemer en de werkgever altijd dezelfde duur te hebben.
Bij een arbeidsovereenkomst met een looptijd van ten hoogste zes maanden mag geen proeftijd worden opgenomen. De proeftijd mag maximaal één maand zijn bij een overeenkomst van langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar. Is sprake van een overeenkomst voor bepaalde tijd die twee jaar of langer duurt, dan mag de proeftijd ten hoogste twee maanden duren. Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd mogen eveneens een proeftijd van maximaal twee maanden hebben.
Indien deze termijnen worden overschreden, is het proeftijdbeding ongeldig. Er wordt dan uitgegaan van de fictie dat in het geheel geen proeftijd is overeengekomen. Gevolg daarvan is dan dat de arbeidsovereenkomst niet zomaar meer eenzijdig kan worden beëindigd.  

Indien een langere proeftijd is gewenst dan wettelijk is toegestaan, kan het verstandig zijn om in plaats daarvan een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan van enkele maanden.

Ilse Vermue

 

Claushof 4
4532 BB Terneuzen

 

+31 (0)115 - 68 33 33

Openingstijden

maandag t/m vrijdag
09.00 - 17.00 uur

Algemene informatie

KvK: 61010154
BTW-nr.: 854163608B01

Derdenrekening: NL36 INGB 00048 141 61
t.n.v. Stichting Beheer Derdengelden Scot Advocaten

Klachten en geschillen
Algemene voorwaarden