Handelstransacties en betaaltermijnen

Sinds 1 juli 2017 is de maximale betaaltermijn tussen enerzijds de grote onderneming en anderzijds het midden- en kleinbedrijf wettelijk gewijzigd in maximaal zestig dagen.

Voorheen moesten facturen met betrekking tot handelstransacties binnen dertig dagen na ontvangst worden betaald, tenzij tussen partijen anders was afgesproken. Een betaaltermijn van zestig dagen was in dat geval toegestaan en mocht alleen langer zijn indien deze betaaltermijn niet kennelijk onbillijk was voor de crediteur. Dat is veranderd. De invoering van de nieuwe wet brengt mee dat een betaaltermijn van langer dan zestig dagen ongeldig is. De betaaltermijn wordt dan van rechtswege op dertig dagen gesteld. Dat gebeurt ook in het geval geen betaaltermijn wordt overeengekomen. De betaaltermijn bedraagt altijd dertig dagen indien de overeenkomst is gesloten met een overheidsorganisatie. De crediteur kan na het verstrijken van de betaaltermijn de wettelijke handelsrente over het factuurbedrag in rekening brengen.

Ilse Vermue

 

 

Claushof 4
4532 BB Terneuzen

 

+31 (0)115 - 68 33 33

Openingstijden

maandag t/m vrijdag
09.00 - 17.00 uur

Algemene informatie

KvK: 61010154
BTW-nr.: 854163608B01

Derdenrekening: NL36 INGB 00048 141 61
t.n.v. Stichting Beheer Derdengelden Scot Advocaten

Klachten en geschillen
Algemene voorwaarden